Workability Check

HOW TO KEEP THE (VIRTUAL) FINGER ON THE PULSE OF YOUR TEAM MEMBERS

De Virtual Workability Check neemt je stapsgewijs mee om motiverend in dialoog te gaan met medewerkers, samen tot actie te komen en informatie te verzamelen die hier en nu relevant is maar ook waardevol en bruikbaar voor de toekomst. Je kan dit als leider zelf uitvoeren, het delegeren binnen je organisatie of in de handen leggen van Beanmachine.

Your 5 burning questions?
— Vraag 1 —
Hoe kan ik een contact leggen met mijn medewerkers dat dieper en breder gaat dan 'Hoe gaat het ermee?' en 'Lukt het om door te werken?'
— Vraag 2 —
Hoe kan ik mijn medewerkers op een aangename en gerichte manier bevragen over hun ervaring om 'remote' te werken?
— Vraag 3 —
Hoe kan ik mijn teamleden vanop afstand passend ondersteunen en een meerwaarde voor hen zijn?
— Vraag 4 —
Hoe kan ik mijn medewerkers op een relevante en waardevolle manier met elkaar verbinden?
— Vraag 5 —
Hoe kan ik dit soort gesprekkenop een gestructureerde manier voeren, de output verzamelen en bruikbaar maken voor alle partijen.

Doelgroep

Als manager, zaakvoerder, team- of projectleider ….heb je hier en nu behoefte om:

  • een uniform script te hebben om te connecteren met je medewerkers, ook op grote schaal.
  • een duidelijke gestructureerde tool te hebben die je helpt om kwalitatief verbinding te houden met je medewerkers.
  • een authentieke dialoog te hebben over 'gezondheid', 'competenties', 'waarden' en 'het werk'
  • de vinger-aan-de-pols te hebben en te houden met veel mensen, ook al zitten ze op een andere plek
  • een overzicht te hebben van hoe het met je mensen gaat en waar er eventueel wensen, noden, behoeften zitten

Created with Sketch.
Created with Sketch.

Ons programma van 5 bouwblokken

Opstart: Je ontvangt een duidelijk stappenplan en planner

Stap 1. Met een aantal informele vragen hou je een kort gesprek met je medewerkers en je licht je plan toe.

Stap 2. Je bezorgt hen vervolgens een survey met de focus op werkvermogen in deze omstandigheden:

  • Motivatie
  • Waarden, overtuigingen en drijfveren
  • Energiegevers/vreters
  • Competenties en te verwerven competenties
  • Het werk

Stap 3. De resultaten van de survey bespreek je met elke medewerker tijdens een video call.

Vermoedelijk zijn er gemeenschappelijke ervaringen/resultaten bij de medewerkers. Die delen tijdens een online teammeeting werkt verbindend.

Stap 4. Samen bedenken jullie oplossingen voor wat er zich aandient. Jullie maken een overzicht van wat dringend en belangrijk is, formuleren korte termijn doelstellingen en verdelen taken met behulp van een digitaal canvas.

Stap 5. Je volgt op, maakt bespreekbaar, motiveert, … gebaseerd op het vorige gesprek.

Program mode Purpose Duration
Power webinar Exploring 90 minuten
Online training Focus 6 uur
Training course Deep dive Op maat gemaakt

"Als consultant zie ik hoe professionals vandaag voor straffe uitdagingen staan. Als coach leren de vele gesprekken mij dan weer dat het daarbij zelden gewoon kwestie is van 'nieuwe skills aanleren' of 'tijd krijgen om zich aan te passen."

Katrien Van Rossom, Bean mechanic