De Harde Kant van Business Transformatie

Wendbare structuren, rollen en processen voor de toekomst uittekenen

Bij change management gaat veel aandacht naar de menselijke kant: omgaan met verandering, andere mindsets, nieuwe cultuur,.... Uiterst belangrijk uiteraard, maar cultuur is vaak onderhevig aan structuur. Dus, hoe gaat jouw organisatie ook investeren in (het opbouwen van) die cruciale 'structurele' kennis?
Your 5 burning questions?
— Vraag 1 —
Hoe kunnen we gemeenschappelijke taal ontwikkelen om te praten (en het eens geraken) over manieren om onze organisatiestructuur en governance aan te passen?
— Vraag 2 —
Hoe kunnen we wendbare structuren en organisaties bouwen zonder onze identiteit te verloochenen? Wat zijn nieuwe inzichten en praktijken die echt waarde leveren.
— Vraag 3 —
Hoe zet je een proces op om een organisatie te ontwerpen? Wie betrek je erbij, welke stappen heb je te zetten?
— Vraag 4 —
Hoe organiseren we onze rollen en verantwoordelijkheden... wetend dat de lat hoger leggen qua accountability, eigenaarschap en ondernemerschap vaak het dominante business mantra is?
— Vraag 5 —
Hoe kunnen we onze vergadergewoontes (en coördinatie mechanismen) nieuw leven inblazen? Hoe kunnen we meer inclusief worden, meer 'guts' tonen en tractie in onze business realiseren?

Doelgroep

  • HR professionals
  • Business leaders / managers
  • Programma managers

Created with Sketch.
Created with Sketch.

Ons programma van 4 bouwblokken

  • Blok 1: Het OD Bierkaarten meta-model achter organisatieontwikkeling
  • Blok 2: Organisatie design met het ook op toekomstige structuren (theorie & casuïstiek)
  • Blok 3: Flexibele governance en coördinatie (herdenken van de 5 governance domeinen: rollen, informatiestromen, vergaderstructuren, people governance en performantie monitoren)
  • Blok 4: Een cultuur van wendbaarheid opbouwen

Program mode Purpose Duration
Crash course proeverij 2u (hoog tempo)
All-in-one-day terreinverkenning 1 dag
One-Block-only focus op 1 blok 1 dag
Deep dive organisatie in beweging 2 à 4 dagen

“Managers grijpen regelmatig in op structuren en rollen in de organisatie. Maar laat ons wel wezen... weinigen van hen kennen deze taal of hebben de juiste skills en inzichten om dit professioneel verantwoord te doen.”

Jan Bal, Bean mechanic